Prishantering

I vissa verksamheter är det viktigt att kunna erbjuda olika priser till olika kunder

Exempelvis för en Distributör är det viktigt att kunna sätta olika priser på artiklar mot vissa kunder eller kundgrupper.


Obegränsat antal prislistor

Ibland räcker det inte med 10 prislistor, Och varför ska det finnas en begränsning?


Regelverk

Du kan ställa in regler för varje prislista, t.ex:

  • Namn
  • Standardpåslag i %
  • Saldovisning på webbshop (I lager/Ej I lager/Brytpunkter/Upp till/Exakta/Visa ej m.m)
  • Beställbar
  • Visa priser
  • Marginal
  • Förskönare/Avrundare

Det går även att basera en prislista på en annan.


Priser i prislistan

I själva prislistan är det möjligt att kunna ställa in ett fast pris och procentuella marginaler.
Priserna kan också byggas på stafflingar, också via ett fast pris eller i procentuella marginaler


Prisändringar och Schemalagda förändringar

Det är möjligt att kunna schemalägga prisförändringar på artiklarna i systemet.