Lager & Logistik

En av BusinessLive! starkaste komponenter

Lagerhantering.

 • Obegränsat antal lager
 • Lagerfunktioner som t.ex Returlager, Speficika lager kopplade till webbutiker och Kassor 
 • Batch-hantering vid inleverans
 • Serienummer-hantering med regelverk som t.ex Strikt, In och Ut
 • Kopplat till lagervärde vid skapande av statistik och rapporter

Det finns ett antal typer av lager:

 • Försäljningslager
 • Trasiga artiklar
 • Reparationslager
 • Utlåning (Mässa, Utställning m.m)
 • Direktleverans
 • Konsignation  
Tillsammans med det obegränsade antalet lager är BusinessLive! lämpligt för små likaväl som stora verksamheter.