Inköp

Håll koll på dina inköp  och inleveranser

Likt många andra funktioner i BusinessLive! finns samlad data på varje inköp

  • Inköpsorder med orderrader
  • Leveranshistorik

Delleveranser

Med enkelhet ser du på varje inköpsorder vad som är inlevererat och vad som är restat
Leveranshistoriken talar om när inleveranser har gjorts och av vem.

Koppla dokument

För ännu bättre kontroll kan du med enkelhet koppla dokument till inköpet, Som t.ex Kopia på betalning m.m